II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty  ●  ZAPNITE SI SPRÁVNE OSVETLENIE VOZIDLA, AJ ZADNÉ SVETLÁ !
7. marec 2021, meniny má Tomáš
Názov projektu:
Cesty KSK 3 (Cesta Nižný Žipov - Zemplínsky Branč)
Žiadateľ:
Košický samosprávny kraj
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie:
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


KSK 3 - Cesta II552 -  Zemplínsky  Klečenov - kr. I79
KSK 3 - Cesta II552 - Zemplínsky Klečenov - odvodnenie BG žľabom
KSK 3 - Cesta III55246 - Zemplínsky  Klečenov - oprava cesty a odvodnenie
KSK 3 - Cesta III55246 - Zemplínsky  Klečenov - vozovka a odvodnenie - ľavá strana
KSK 3 - Cesta II552 - Zemplínska Nová Ves - časť obce Zemplínsky  Klečenov

Názov projektu:
Cesty KSK 3 (Cesta Nižný Žipov - Zemplínsky Branč)

Miesto realizácie projektu:
Košický samosprávny kraj, Okres Košice okolie a Trebišov, Obce Zemplínska Teplica, Nižný Žipov, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Rákoš, Slanské Nové Mesto, Egreš, Čeľovce, Zemplínsky Branč, Bohdanovce, Slanec

Cieľ projektu:
Zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú mestá Košice a Trebišov a obce Slanec, Bohdanovce, Zemplínska Teplica a Nižný Žipov, prostredníctvom realizácie stavebných úprav ciest II. a III. triedy vrátane mostných objektov na ceste č. II/ 552 a úprav križovatiek v Zemplínskom Klečenove a Stanči.

Postup prác:
V okrese Trebišov prebiehali stavebné práce v úsekoch ciest II/ 552 Nižný Žipov – Stanča, II/552 Zemplínsky Klečenov – križovatka I/79, III/552046 – Stanča - križovatka s III/552017, III/552046 Zemplínsky Klečenov – Zemplínska Nová Ves, III/552017 Zemplínska Nová Ves – spojka. Súčasne v týchto úsekoch ciest došlo k rekonštrukcii dvoch mostných objektov a to v Nižnom Žipove a v Stanči. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Trebišov obnovilo 10,340 km ciest a dva mosty. V rámci rekonštrukčných prác prebehla realizácia novej obrusnej asfaltovej vrstvy AC 11 hrúbky 50 mm resp. 40 mm s vyrovnávacou vrstvou. V rámci projektov bolo riešené nové odvodnenie v obciach i mimo nich. V trase úprav ciest boli rekonštruované cestné priepusty, pričom bola uskutočnená kompletná rekonštrukcia dvoch mostných objektov. Okrem týchto prác bolo zrealizované vodorovné dopravné značenie. Práce na stavbách boli ukončené v mesiaci 12/2010.Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x