II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác

STAVBY REALIZOVANÉ Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE


V rámci programového obdobia 2007 – 2013 mala Slovenská republika možnosť využívať finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013. Pre oblasť dopravnej infraštruktúry ciest II. a III. triedy bol relevantný Regionálny operačný program Prioritná os 5: „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“. Uznesením č. 422/2008 Zastupiteľstvo KSK schválilo Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na roky 2008 – 2013.

V zmysle prílohy uvedeného materiálu boli spracované jednotlivé projektové zámery obnovy cestnej infraštruktúry a mostov. Tieto boli spojené do celku podľa logickej nadväznosti podľa príslušných okresov a pod.

Prvá priebežná výzva bola zverejnená od 11. 08. 2008 a trvala do 19.06.2009. Po odsúhlasení projektov bol na základe tejto výzvy zrealizovaný projekt Cesty KSK 1 – 5.

Druhá výzva, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v 12/2012, podali Košický samosprávny kraj spoločne so Správou ciest Košického samosprávneho kraja v marci 2013 projektový zámer na rekonštrukciu a opravu ciest II. a III. triedy na území Košického kraja. Na základe tejto výzvy bol zrealizovaný projekt Cesty KSK 6 – 10.

V rámci prvej výzvy zrealizoval Košický samosprávny kraj spoločne so Správou ciest Košického samosprávneho rekonštrukcie ciest o celkovej dĺžke 79 km. Rozsah stavebných úprav v jednotlivých okresoch je uvedený v tabuľke pod textom. Bližšie informácie o realizácii projektov KSK 1 - 5 nájdete po kliknutí na jednotlivé projekty v tabuľke.

Tabuľka:
Zoznam projektov ROP KSK 1 – 5.*


*
(pre náhľad projektu kliknite na názov projektu)
(pre náhľad tabuľky kliknite na logo SC KSK)

Práce v okresoch Košice – okolie (Cesty KSK 1), Trebišov (Cesty KSK 3), Michalovce (Cesty KSK 4) boli zahájené v priebehu roka 2010. Stavebné práce v okresoch Spišská Nová Ves (Cesty KSK 2) a Rožňava (Cesty KSK 5) boli zahájené v priebehu roka 2011.

Celkový stavebný náklad opráv ciest v rámci projektov KSK 1 – 5 predstavoval 12,122 mil. eur s DPH. Opravilo sa vyše 79 km ciest II. a III. triedy a boli postavené 4 okružné križovatky v mestách Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, Michalovce a v obci Ploské. Bližšie informácie o realizácii projektov KSK 1 - 5 nájdete po kliknutí na jednotlivé projekty v tabuľke.

V rámci druhej výzvy na predkladanie projektových zámerov boli zrealizované projekty rekonštrukcií ciest v dĺžke 144,8 km. V rámci odsúhlasených finančných prostriedkov je v tabuľke dole zahrnutý aj projekt „Cesty KSK 12“, so zahájením stavebných prác v 05/2015. Rozsah stavebných úprav v jednotlivých okresoch je uvedený v tabuľke pod textom. Bližšie informácie o realizácii projektov KSK 6 - 12 nájdete po kliknutí na jednotlivé projekty v tabuľke.

Tabuľka:
Zoznam projektov ROP KSK 6 – 12.*


*
(pre náhľad projektu kliknite na názov projektu)
(pre náhľad tabuľky kliknite na logo SC KSK)

Práce v okresoch Spišská Nová Ves (Cesty KSK 7), Trebišov (Cesty KSK 8), Michalovce (Cesty KSK 9), (Cesty KSK 10) boli zahájené začiatkom roka 2014 po skončení zimnej údržby ciest. Stavebné práce v okrese Košice – okolie (Cesty KSK 6) boli zahájené v letnom období 2014.

Celkový stavebný náklad opráv ciest v rámci projektu KSK 6 – 10 predstavoval 21,748 mil. eur s DPH. Dĺžka zrekonštruovaných úsekov dosiahla vyše 144,8 km ciest II. a III. triedy a bolo zrekonštruovaných 8 mostných objektov.

Pokiaľ ide o celkový súhrn obnovy ciest v rámci regionálneho operačného programu Cesty KSK 1 – 5 a Cesty KSK 6 – 10, v jednotlivých okresoch Košického kraja bolo obnovených 223,8 km ciest.Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x