II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác
Názov projektu:
Cesty KSK 5 (Gemerská Poloma - Hnilec)
Žiadateľ:
Košický samosprávny kraj
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie:
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty
KSK 5 - Gemerská Poloma - Súľová - Hnilec - rekonštrukcia cesty

Názov projektu:
Cesty KSK 5 (Gemerská Poloma - Hnilec)

Miesto realizácie projektu:
Košický samosprávny kraj, Okres Rožňava a Spišská Nová Ves, Obce Gemerská Poloma, Hnilec, Hnilčík

Cieľ projektu:
Zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Spišská Nová Ves, Gemerská Poloma, Rožňava prostredníctvom realizácie rekonštrukcie a stavebných úprav cesty II/533.

Postup prác:
Stavebné práce boli zahájené v mesiaci august 2011. Predmetom stavebných prác bola oprava jestvujúcej obrusnej vrstvy vozovky a doplnenie bezpečnostného vybavenia cesty II/533 o oceľové zvodidlá.

Stavebné práce prebiehali v úsekoch cesty II/533, ktorá plynule nadväzovala na už zrealizovanú opravu cesty z fondu EIB, ktorá bola zrealizovaná v roku 2007. V úseku cesty II/533 v trase Gemerská Poloma – Hnilec boli uložené nové vrstvy z asfaltového betónu AC16l, ako aj nová obrusná vrstva z asfaltového betónu AC11 o hrúbke 50 mm. Celkovo bola zatiaľ obrusná vrstva opravená na dĺžke 19,322 km. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy bolo na ceste II/533 v úseku Gemerská Poloma - Hnilec osadených 12 456 m oceľových zvodidiel a to vo svahovitom lesnom úseku.

V roku 2012 stavebné práce pokračovali v úseku cesty II/533 v obci Hnilec, kde bola opravená cesta v dĺžke 1 200 m. Súčasťou stavebných prác bola aj sanácia zosuvu za obcou Hnilec a rekonštrukcia kaskádového cestného priepustu. Sanácia svahu cestného telesa pozostávala z odstránenia časti svahu cestného telesa s nevhodnou zeminou a z opätovného vybudovania svahu cestného telesa z lomového kameňa za použitia výstužných geomreží. V rámci zvýšenia bezpečnosti boli do novej koruny cestného telesa osadené oceľové zvodidlá. Opravou cesty II/533, ktorá tvorí spojnicu medzi Spišom a Gemerom, sa očakáva jednoduchšie sprístupnenie tejto oblasti obyvateľom Košického kraja, nakoľko mnohé jej úseky pred touto opravou boli realizované ešte v rokoch 1960 – 1970.

Rozpočtový náklad stavby:
1,82 mil.Eur s DPH.

Zhotoviteľ prác:
Inžinierske stavby a.s. Košice
Priemyselná 7
KošiceRiaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x