II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác
Názov projektu:
Cesty KSK 4 (Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance)
Žiadateľ:
Košický samosprávny kraj
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie:
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


KSK 4 - Kruhová križovatka v Michalovciach
KSK 4 - Kruhová križovatka v Michalovciach
KSK 4 - Líniové stavby - Asfaltové úpravy a odvodnenie v Sobranciach
KSK 4 - Kruhová križovatka v Michalovciach
KSK 4 - Kruhová križovatka v Michalovciach
KSK 4 - Líniové stavby - Asfaltové úpravy a odvodnenie v Sobranciach
KSK 4 - Líniové stavby - Asfaltové úpravy v obci Porostov
KSK 4 - Líniové stavby - Asfaltové úpravy v obci Trnava pri Laborci
KSK 4 - Líniové stavby - Asfaltové úpravy a sanácia zosuvu - oporný múr v obci Zbudza Staré

Názov projektu:
Cesty KSK 4 (Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance)

Miesto realizácie projektu:
Košický samosprávny kraj, Okres Michalovce a Sobrance, Mestá Michalovce, Sobrance, Obce Zbudza, Vinné, Strážske, Kaluža, Klokočov, Kusín, Staré, Trnava pri Laborci, Kristy, Ostrov, Porostov.

Cieľ projektu:
Zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Zbudza, Vinné, Strážske, Michalovce a Sobrance prostredníctvom realizácie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostného objektu na ceste č. III/552032 a úprav križovatiek v meste Michalovce a obci Kristy.

Postup prác:
V okrese Michalovce prebehli stavebné práce v úsekoch ciest III/552032 Križovatka s cestou III/050243 – Kristy, III/552032-013 Kristy - Porostov - Ostrov – Sobrance, III/050222 Michalovce - Zbudza – Staré, III/050232 Trnava pri Laborci spojka. Súčasne v týchto úsekoch ciest došlo k rekonštrukcii mostného objektu pri Komárovciach. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Michalovce obnovilo 14 km ciest. Nová kruhová križovatka pribudla na ulici Vinianska cesta, Partizánska ulica. V rámci rekonštrukčných prác prebehla realizácia novej obrusnej asfaltovej vrstvy AC 11 hrúbky 50 mm resp. 40 mm s vyrovnávacou vrstvou. V rámci projektov bolo riešené nové odvodnenie v obciach i mimo nich. V trase úprav ciest boli rekonštruované cestné priepusty, pričom bola uskutočnená kompletná rekonštrukcia jedného mostného objektu. Okrem týchto prác bolo zrealizované vodorovné dopravné značenie.

Zhotoviteľ prác:
Víťazom verejného obstarávania pre projekt KSK 4 bola spoločnosť
EUROVIA SK, a.s,
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
Slovenská republikaRiaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x