II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác
Názov projektu:
Cesty KSK 1 (Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice)
Žiadateľ:
Košický samosprávny kraj
Operačný program:
Regionálny operačný program
Prioritná os:
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Opatrenie:
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov


KSK 1 - Hodkovce - extravilán
KSK 1 - Hodkovce - extravilán
KSK 1 - Hodkovce - extravilán
KSK 1 - Hodkovce
KSK 1 -Kruhová križovatka v obci Ploské
KSK 1 - Jasov
KSK 1 - Jasov extravilán
KSK 1 - Smolník extravilán
KSK 1 - Hodkovce - extravilán
KSK 1 - Smolník extravilán
KSK 1 - Kruhová križovatka v obci Ploské
KSK 1 - Kruhová križovatka v obci Ploské

Názov projektu:
Cesty KSK 1 (Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice)

Miesto realizácie projektu:
Košický samosprávny kraj, Okres Gelnica, Obec Smolnícka Huta, Smolník, Okres Košice- okolie, Obce Štós, Štós - Kúpele, Medzev (Vyšný Medzev, Nižný Medzev), Jasov, Rudník, Nováčany, Šemša, Hodkovce, Vajkovce, Kráľovce, Ploské, Budimír, Vtáčkovce

Cieľ projektu:
Zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Medzev, Smolník a Mníšek nad Hnilcom prostredníctvom realizácie rekonštrukcie ciest vrátane mostných objektov na ceste č. II/ 548 a II/ 549. Zlepšenie napojenia okolitých obcí pri obci Ploské na diaľnicu D1 v prepojení na Košice- Prešov, prostredníctvom stavebných úprav ciest III. triedy pri obci Ploské.

Postup prác:
Košice – okolie, kde je rekonštruovaný úseky cesty II/548 Šemša – Hodkovce – Nováčany, Nováčany - Rudník, Jasov, prieťah, Medzev – Štós, Štósky kopec – Smolník. Na úseku cesty II/549 je to úsek cesty Smolnícka Huta – Smolník. Súčasne v týchto úsekoch ciest došlo aj k rekonštrukcii mostných objektov. Celkovo sa v rámci týchto stavebných prác v okrese Košice – okolie obnovilo 17,248 km ciest a štyri mostné objekty. V rámci rekonštrukčných prác prebehla realizácia novej obrusnej asfaltovej vrstvy AC 11 hrúbky 50 mm resp. 40 mm s vyrovnávacou vrstvou. V rámci projektov bolo riešené nové odvodnenie v obciach i mimo nich. V trase úprav ciest boli rekonštruované cestné priepusty, pričom bola uskutočnená kompletná rekonštrukcia štyroch mostných objektov. Okrem týchto prác bolo zrealizované vodorovné dopravné značenie.

Zhotoviteľ prác:
Víťazom verejného obstarávania pre projekt KSK 1 bola spoločnosť
SKANSKA SK, a.s.
Žižkova 19
010 01 Košice
Slovenská republikaRiaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x