II/547 Folkmarský kopec - Gregorov prameň - obmedzenie  ●  II/535 Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 - čiastočná uzávierka cesty
12. máj 2021, meniny má Pankrác

OP ŽP – Čistiaca technika


Jarné čistenie ciest už s novou technikou

Pri zbere posypového materiálu a čistení krajníc po zimnej údržbe bude na cestách Košického samosprávneho kraja pomáhať v tomto roku nová technika. Vďaka eurofondom pribudlo koncom minulého roka Správe ciest KSK dvadsať nových špeciálnych vozidiel. Nahradia päť starých kropiacich vozidiel s priemerným vekom 28 rokov.

Správa ciest KSK zareagovala na výzvu Ministerstva životného prostredia SR a požiadala o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov, Opatrenie 3.1 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Na projekt „Nákup čistiacej techniky v KSK“ získala nenávratný finančný príspevok vo výške 6 585 728 eur, Košický samosprávny kraj spolufinancoval projekt sumou 346 617 eur (5 %).

Pri čistení ciest v Košickom kraji budú pomáhať štyri malé postrekovacie vozidlá IVECO TRAKKER s pohonom 4 x 4, šesť veľkých postrekovacích vozidiel IVECO TRAKKER AD190T31W s pohonom 6 x 6 a desať zametacích vozidiel IVECO TRAKKER AD 260T41 W s pohonom 4 x 4. „Nová technika bude pomáhať pri zbere posypového materiálu a čistení krajníc po zimnej údržbe, pri čistení ciest po nánosoch z prívalových dažďov, po kosbe a po úprave priekop v rámci údržby ciest II. a III. triedy. Nová technika zníži prašnosť na cestách v Košickom kraji hlavne v oblastiach so zhoršeným životným prostredím. Vďaka úspešnému projektu sa nám podarilo vymeniť päť starých kropiacich vozidiel, ktoré sme používali doteraz. Ich priemerný vek bol 28 rokov, nové stroje sú preto výrazným zlepšením nášho vozového parku,“ zdôraznila investičná námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Gabriela Pelikánová. Špeciálne vozidlá boli rozdelené na všetky strediská Správy ciest KSK v Michalovciach, Trebišove, Rožňave, Moldave nad Bodvou a Spišskej Novej Vsi.

Riaditeľstvo SC KSK

Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Adresa pre osobný kontakt: Správa ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Košice

E-mail: sekretariat@scksk.sk

SC KSK, Stredisko Moldava nad Bodvou

Sídlo strediska: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
Vedúci strediska: Ing. Juraj Buľko
Telefón: 055 / 460 2052, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košický Klečenov

SC KSK, Stredisko Spišská Nová Ves

Sídlo strediska: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
Vedúci strediska: Vladimír Baloga
Telefón: 053 / 44 21 784, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Spišská Nová Ves, Hincovce, Mníšek nad Hnilcom
Margecany (vysunuté pracovisko pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Rožňava

Sídlo strediska: Betliarska 9, 048 01 Rožňava, Vedúci strediska: Ing. Gabriel Grecmacher
Telefón: 058 / 73 23 240, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Rožňava – západ, Rožňava – východ, Dobšiná,
Štítnik (vysunuté pracoviská pre zimnú udržbu)

SC KSK, Stredisko Trebišov

Sídlo strediska: Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, Vedúci strediska: Gejza Tóth
Telefón: 056 / 67 13 500, E-mail: sekretariat@scksk.sk

Cestmajsterské obvody: Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec

SC KSK, Stredisko Michalovce

Sídlo strediska: Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
Vedúci strediska: Michal Kráľ
Telefón: 056 / 64 25 335, E-mail: sekretariat@scksk.sk
Cestmajsterské obvody: Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.
x